Anbi-gegevens

 

RSIN: 57.77.628

Algemene Doelstelling – conform statuten
1. De stichting stelt zich ten doel om één of meerdere vormen van kwalitatief goede kunsteducatie aan te bieden, waaronder:
 a. cursorisch of projectmatig buitenschools kunstonderwijs
b. opleidingen en ondersteuning van de amateurkunst;
c. activiteiten voor scholen en maatschappelijke instellingen
2.  De stichting tracht haar doel te bereiken door te voldoen aan algemene kwaliteitscriteria zoals deze voor de branche van Nederlandse kunsteducatie- en/of culturele instellingen gelden.
3.  De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: J. Groothand
Secretaris: M. Doodkorte
Penningmeester: H.F. Jensma
Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun vrijwilligerswerk

 

Beloningsbeleid
Bestuursleden: onbezoldigd.
Werknemers: Conform de CAO voor Kunsteducatie
Aangesloten bij branche-organisatie Cultuurconnectie

 

Verslag uitgeoefende activiteiten
Zie 'Nieuws'

 

Hoofdlijnen beleidsplan
 Voor beleidsplan  klik hier

 

Financieel verslag
Voor financieel verslag  klik hier