Home

       

Hoofdlocatie mfc Ons Huis Beuckelaerstraat 2   9076 DA Sint Annaparochie  telefoon 0518 402409
Administratie:
Dhr. H. Jensma    Telefoon: 06 5200 3684    Email: info@muzarthe.nl


 

Vroegtijdige opgave voorkomt teleurstelling

  

 

Schrijf je nu in voor het nieuwe seizoen!

 

   Muzarthe gaat fuseren met Ritmyk

Beide instellingen hebben de intentie uitgesproken om de krachten te bundelen en te fuseren.

Het uitgangspunt is dat de gefuseerde instelling m.i.v. het seizoen 2018-2019 actief  zal zijn.

De lesplaatsen blijven hetzelfde. Ook zullen leerlingen en cursisten van dezelfde leerkrachten les blijven houden.