Instrumenten                                                 

Bij Muzarthe kan men instrumentale opleidingen volgen met de volgende muziekinstrumenten:

           

Wil een kind een instrument leren bespelen dan is het van belang dat hij/zij eerst groep 3 van het basisonderwijs geheel heeft doorlopen. Het is namelijk in deze groep dat intensief wordt gewerkt aan de totstandkoming van een klank-symbool-associatie tijdens het leren lezen en schrijven. Dit leerproces in groep 3 legt de basis voor de klank-symbool-associatie die nodig is bij het notenlezen.


trekzak

koperen blaasinstrumenten

dwarsfluit

orgel

gitaar

piano

keyboard

saxofoon

klarinet

zang

slagwerk  

Klik een instrument aan om meer informatie over dat instrument te krijgen.