Lesgelden per jaar - 2017-2018

 

Een jaaropleiding omvat 12 maanden, beginnend op 1 augustus en eindigend op 31 juli.

 

Reductie lesgelden

Voor kinderen tot 18 jaar uit één gezin die geen korpslessen volgen geldt het volgende. Vanaf het 3e kind geldt een korting van 15 % per kind. Het 1e kind is het kind waarvoor het hoogste lesgeld verschuldigd is, het 2e kind is het kind waarvoor daarna het hoogste tarief geldt, enz.